„Csicsergő Óvoda” – Damjanich út

Bemutatkozás

Az óvodánk épülete Kunszentmiklóson, a Damjanich út 22 szám alatt található. Ez az épület nagyon régi. 1878-ban Bors Károlyné (Csapó Róza) a városnak ajándékozta lakóházát. Végakaratában kikötötte, hogy az épület minden időben csak óvodai célra használható. Az óvoda 1880. március 9-én nyílt meg, egyleti formában működött. Nagy volt az igény az óvodai ellátásra. A zsúfoltság elkerülése miatt 1901-ben Gróf Nemes Nándorné (Báró Ransonett Erzsébet) az épületet átépítette. Az adomány tényét márványtábla őrzi a homlokzat utcai frontján.

óvoda épülete

Az óvoda jelenleg 3 csoporttal működik, 75 gyereket tudunk elhelyezni benne. Központi fekvésének köszönhetően nagyon népszerű a szülők körében.

Óvodai nevelésünkről

Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi- lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. Személyiségfejlesztés színtere a játék, a játszva tanulás. A komplex játékos tevékenységek a jeles napokhoz, hagyományokhoz kapcsolódnak. .  Néphagyományőrző programmal dolgozunk. Fontosnak tartjuk a lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek az összegyűjtését megőrzését és továbbadását a jövő számára. Célunk a néphagyomány adta lehetőségeken keresztül a kulcskompetenciák fejlesztése, mely a gyermek mindenek felett álló érdekét, az életre való felkészítését tartja szem előtt. Nevelésünkben a játék és tanulás nem választható el egymástól. Játék közben a gyermek problémák elé kerül, feladatot kap és old meg. Kialakul és fejlődik önállósága , feladattudata,  kezdeményező,  alkotó és szervező képessége. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el. A tanulás jelen van az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban:

 • Játék
 • Tanulás
 • Vers, mese (népmesék, mondókák)
 • Ének- zene, énekes játékok
 • Rajz, mintázás, kézimunka: tárgykészítő népi játékok (szövés, agyagozás, gyöngyfűzés, mézeskalácssütés).
 • Külső világ tevékeny megismerése (jeles napok, népszokások, , gyümölcsnap).
 •  Mozgás, mozgásos játékok (ügyességi és sportjátékok).
 • Munka jellegű tevékenységek.

Projektjeink:

 • Felső Kiskunság szűkebb hazám
 • Karácsony (Adventi készülődés, Mikulásvárás, Lucázás, Karácsonyvárás)
 • Én és a környezetem

Jeles napjaink:

 • Mikulás
 • Advent
 • Farsang
 • Víz Világnapja
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró és nagyok búcsúztatása

óvoda udvar óvoda udvar2