Néptánc

A 130 órás foglalkozássorozat négy részre tagolódott: ismeretterjesztő szakasz, kreatív szakasz, szintetizáló szakasz, marketing szakasz.

A foglalkozások elsődleges céljaként tűztük ki, hogy a népi kultúra hagyományos táncait megismertesse és megszerettesse a gyermekekkel. További célja pedig a hagyományos táncok megőrzése és művelése a fiatalok körében életkoruknak megfelelő színvonalon. A foglalkozásokon az értékek iránti fogékonyságot, a toleranciát és az együttműködést is fejlesztettük.

A foglalkozásokra járó tanulók – Balanyi Dóra, Győri Eszter, Hajzer Kristóf, Hingyi Barbara, Jóri Szeverin Márk, Matics Adrienn, Rozmanit Gerda, Salga Réka, Simon Viktória, Tóth Judit Mónika, Mizsei Eugénia – a néptánc-szakkör első foglalkozásainak alkalmával először magyar tájegységekkel, szokásokkal, népviseletekkel ismerkedtek meg, majd elkészítették a viselettérképet is. Ezután a magyarországi tájegységek jellemző táncainak (mezőföldi ugrós, kanásztánc, Söprűtánc, páros ugrós, üveges tánc és csárdás) lépéseit sajátították el. Miután az alapok megvoltak, beindulhatott a tánc. A gyermekek az első lépések elsajátításától a motívumok összefűzésén át a bemutató összeállításáig jutottak el a szakkör végére. A záró előadáson a közönségnek is megmutatták a tehetségüket.

 

Ivanics László, foglalkozásvezető

[slideshow_deploy id=’390′]