NTP- RTP 140014

1 2 3 4

„BÁBOK ÁLMA ÉLETRE KELNI”

A nyertes pályázat 2015. április 8. és 2015. június 30. között kerül megvalósításra.

A pályázatba bevont tanulók valamennyien a VDÁI és AMI felső tagozatos tanulói.

Célunk a pályázatba bevont tanulók kommunikációs képességének, fantáziájának, kapcsolatteremtő képességének, segítőkészségének fejlesztése, továbbá legyen részük a közös tevékenység örömében, növekedjen önértékelésük, önbizalmuk, magabiztosságuk.

Kezdetek

[slideshow_deploy id=’1144′]

Készülnek a bábok tervei

[slideshow_deploy id=’1155′]

Várjuk az előadást

[slideshow_deploy id=’1161′]

Ciróka Bábszínház

[slideshow_deploy id=’1168′]

Színházi élményeink rajzban

[slideshow_deploy id=’1180′]

A bábok „életre kelnek”

[slideshow_deploy id=’1189′]

Záró beszámoló

NTP- RTP- 14-0014

„ Bábok álma: életre kelni!”

A nyertes pályázat 2015. április 8. és 2015. június 30. között került megvalósításra. A pályázatba bevont tanulók valamennyien a VDÁI és AMI felső tagozatos tanulói.

A foglalkozások során a diákok nyitottak voltak egymás megismerésére, saját személyiségük önértékelésére, így hatékonyan megvalósult a társas kapcsolatok fejlesztésének lehetősége. A diákok által választott mese megismerése és feldolgozása során asszociációs készségük és fantáziájuk is fejlődött. Hatalmas élmény volt számukra az óvodásoknak tartott bábelőadás, melyen mindegyik szereplő ügyesen használta a foglalkozásokon látottakat, tanultakat.

Az előre elkészített tematika lehetőséget biztosított a tanulók személyiségének sokirányú fejlesztésére.  Voltak olyan feladatok, amelyek szükségessé tették egymás elfogadását, egymás megértését, segítését. Többször figyeltük meg néhány tanulónak milyen nagy sikerélményt jelentett, hogy társainak segíthetett. Néhány tanuló, akiknek az iskolai teljesítményükben hiányosságok mutatkoznak, olyan tudásról tettek tanúbizonyságot, amelyek a tanítási órákon nem derültek ki róluk. A diákok látogatást tettek a kecskeméti Ciróka Bábszínházba is. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a színházlátogatás során, hiszen volt olyan, aki még soha nem járt bábszínházban.  A kulisszajárás alkalmával bepillantást nyertek a bábok életre keltésének világába.  Lehetőségük nyílt a színház bábjainak megismerésére, kézbe foghatták, kipróbálhatták a művészek segítségével, mely hatalmas élmény volt számukra.

A felnőtteknek tartott záró előadáson elmondták, örömmel vennék, ha a későbbiek folyamán is lehetőségük lenne hasonló foglalkozásokon részt venniük.