TIOP 1.2.3

TIOP-1.2.3-11/1 kódszámú, a TIOP a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázati felhívásra a „Tinódi Lantos Sebestyén nyomdokain” – a könyvtári infrastruktúra fejlesztése a Varga Domokos Általános Művelődési Központban.

Az elnyert támogatás: 7 954 425 Ft

Az összevont könyvtár és művelődési ház intézményegységünkben a számítógépes infrastruktúra bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, hogy olyan érdeklődők is a könyvtár felé forduljanak, akik elsődlegesen az elektronikus információszolgáltatásra tartanának igényt, keresik az Internet lehetőségét, esetleg a könyvtárat virtuálisan használnák.

Olvasóink alapvető elvárása, biztosítani a könyvtár 24 órás on-line elérését, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtson az oktatás-képzés különböző formáiban résztvevőknek, valamint a fogyatékosoknak, a hátrányos helyzetűek számára.

Az egyik legfontosabb célunk az infrastruktúra-fejlesztéssel a nem formális és az informális tanulás, a tájékoztatás támogatása.

Elő kívánjuk segíteni a városunkban, a kistérségben élők életminőségének javítását, a közművelődési szolgáltatások elérhetőségének javítását.

Egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtésével új lakossági rétegeket kívánunk bevonni a szolgáltatások körébe.

Az integrált könyvtári rendszer fejlesztése, az on-line szolgáltatások bevezetése a hozzáférés növelésével a jelenleginél szélesebb körben kapcsolja be a lakosságot a hagyományos és on-line szolgáltatásokba. Ezek mellett természetesen a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűeket támogató fejlesztések is további fontos célt képeznek.

Könyvtárunk lemaradása a gépesítés terén mindenképpen továbblépést igényel! A néhány évvel ezelőtti könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat is egyik fő hiányosságként emelte ki a számítógéppark illetve a könyvtári honlap hiányát, hiszen csak újabb gépek beállításával tudja megvalósítani a könyvtár az elektronikus szolgáltatások elindítását, amelyhez nemcsak könyvtárosi munkagépekre, hanem felhasználói gépekre, illetve a SZIRÉN könyvtári szoftverre is nagy szükség van.

A könyvtári honlap szintén elengedhetetlenül fontos a mai, folyton változó világunkban, amelyet folyamatosan frissíteni kell, az olvasókat eligazító, tájékoztató információval feltölteni.

Jelenleg, ha viszonyítani akarok a megye többi városi könyvtárához, mind a dolgozók létszámában, mind a számítógépes infrastruktúra tekintetében szinte a legalul- maradottabbak vagyunk.

Nagyon jó lenne a jó irányba elindulni, egy jó könyvtárat csinálni, ezért is örvendetes sikeres részvételünk ezen a pályázaton, hogy az előzőekben megfogalmazott célokat meg tudjuk valósítani.