Sokszorosító grafika

A 100 órás foglalkozássorozat négy részre tagolódott: ismeretterjesztő szakasz, kreatív szakasz, szintetizáló szakasz, marketing szakasz.

A foglalkozások célja volt elsősorban a képzőművészet és a vizuális kultúra iránt érdeklődő tanulókkal olyan eszközöket és technikákat megismertetni, amelyeket a tanórai keretek között – idő és eszközök hiányában – nem, vagy csak alkalomszerűen használtak. A régi, több száz éves – szinte elfeledett – technikák mellett megismerkedtek a modern nyomdai eljárásokkal. Voltak, amelyeket érdekesnek, izgalmasnak, másokat inkább furcsának szokatlannak.

A foglalkozásokon nagy lelkesedéssel résztvevő tanulók – Szabó Gergő, Benyó Tamás, Szabó Dalma, Horváth Dorina, Mező Henrik, Ordasi Edina, Kovács Vanda, Csabai Sándor, Kanyik János, Lukácsi Dániel, Szabó Mónika, Jóri Szeverin – az ismeretterjesztő szakaszban a grafika alapfogalmaival ismerkedtek meg. A kreatív szakaszban különböző nyomatokat (burgonya nyomatok, karton nyomatok), linómetszeteket is készítettek, elsajátították a kollázs technikát. A legsikeresebb alkotásokból kiállítást készítettünk, ahol büszkén mutatták be alkotásaikat az érdeklődőknek.

A foglalkozássorozat indulásakor a szemekben felcsillanó kíváncsiság és alkotókedv végig megmaradt és a csoportok tagjaiból valódi közösség formálódott. Az alkotás örömének megtapasztalása közben szinte észrevétlenül fejlődött kézügyességük, kreativitásuk, szépérzékük. Ketten a pályaválasztási terveikbe is beleszőtték az alkalmazott grafikát. A foglalkozáson résztvevő tanulók valódi értőivé és közvetítőivé váltak a látás nyelvének. Kitárult előttük a világ, hiszen a vizuális kommunikáció egyetemleges és nemzetközi.

Szarka Szilvia, foglalkozásvezető

[slideshow_deploy id=’1058′]