„Pöttöm Park Óvoda” – Petőfi lakótelep

Bemutatkozás

Büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni”. Szívünk-lelkünk benne, mert ezt csak így lehet jól csinálni! Szolgáltató intézményként sokat teszünk azért is, hogy Önök, leendő óvodásaink szülei, napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeiket biztos kezekben – miénkben – tudhatják. Igyekszünk megismerni az elvárásaikat, és megtenni mindent ezek közül azokért, melyek valóban a gyermekek érdekeit szolgálják. A gyermekek nyelvén jól értő szakemberekként abban biztosak vagyunk, hogy rövidebb vagy kicsit hosszabb idő alatt, de előbb-utóbb minden gyermekeket el tudunk varázsolni.

Tudjuk, halljuk, látjuk, hogy a gyermekeink szeretnek az óvodában lenni, együtt játszani velünk és kis társaikkal. Olyan szabályokat állítunk fel, melyek az eligazodást, a biztonságos együttlétet eredményezik, és olyanokat nem, melyek csak felesleges korlátokat szabnak a gyermekeknek. Büszkék vagyunk eredményeinkre is, melyeket elértünk, óvodásainkra, akiknek fejlődése, ragaszkodása nap, mint nap örömforrás számunkra. Büszkék vagyunk aminket már ismerő szülők kedves, megelégedett mondataira, és a sok ajánlásra, melyet rólunk Önöknek mondanak. Tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősség az Önök gyermekeit óvni, fejleszteni, vele a világ óvodából látható részét megismertetni, vagy éppen megfelelni annak a gyermekbarát képnek, amit rólunk hallottak, hogy „ó óvoda vagyunk”. Megfelelni annak, hogy mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt; hogy környezetüket úgy alakítjuk, hogy abban sok élményt, tapasztalatot szerezzenek; hogy együtt tudunk Önökkel működni azért, hogy gyermekeik megállják majd helyüket az iskola elvárásaival szemben.

Óvodánk belülről

Csoportszobáink tágasak, világosak, a kreatív óvónőknek köszönhetően esztétikusak. Tárgyi felszereltsége gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek. Különös gondot fordítunk arra, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek kiválóan alkalmasak a  tevékenykedtető, differenciált, egyéni fejlesztésekre. A kialakított játékterek gazdagon felszereltek, önfeledt játékra, felfedezésre, sokoldalú tapasztalatszerzésre kínálnak lehetőséget, melyek a megismerési folyamatok fejlődését szolgálják. A gyermekek napi életét a csoportszobában kialakított tevékenységi központokban szervezzük, melyek alkalmat és teret adnak kisebb csoportok közös játékára, elmélyült foglalatosságra. (családi és szerepjáték-, építő-, manipulációs,- természettudományi- irodalmi-zenei-, művészeti és homok-víz központok)

Nevelésfilozófiánk

A gyermek akkor fejlődik a legjobban, ha testileg és lelkileg jól érzi magát, derűs, vidám légkörben tölti napját.  Nevelési programunk célja a gyermekek képességeihez, fejlődési üteméhez mért komplex személyiségfejlesztés, amely elősegíti sikeres iskolai beilleszkedésüket. Nálunk az óvodában a gyerekek megtanulják – nem baj, ha elrontod, mert van lehetőséged újrakezdeni, megtanulnak bízni önmagukban. Olyan egészségesen nyitott, pozitív irányú szemléletet tapasztalnak meg, amely kitartóvá és egészségesen harcossá teszi őket.

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen.”

(Hermann Alice)

Nevelésünk alapelvei

  • A gyermeki személyiség tiszteletben tartásának elve

  • A gyermek személyiségének fejlesztése során a fokozatosság és következetesség elvének betartása
  • Óvodánk családias légkörét a harmónia, szeretet, igazságosság elve határozza meg

Ahhoz, hogy gyermekeink személyisége rugalmas, terhelhető és életre való legyen, kiemelten kezeljük az önállóságra nevelést és gondolkodni tanítást mind gondozási mind az érzelmi és értelmi nevelés területén.

Óvodánk kiemelt nevelési feladatai

Környezet tevékeny megismerése (évszakonként kirándulások, természetjáró programok, múzeumok látogatása, tanulmányi séták,.stb.) Fokozatosságra épülő, intenzív  mindennapos testi nevelés. Esztétikai nevelésünk folyamán megalapozzuk az irodalom szeretetét a mesékkel-versekkel, dalosjátékokkal, mondókákkal, énekekkel. Elősegítjük a képi gondolkodás fejlődését a fantáziavilág képi, téri megjelenítését a rajzolással, mintázással, kézimunkával, barkácsolással, gyurmázással, díszítéssel, festéssel.