Programunk

A kopetencia alapú programcsomag beépítése óvodai csoportunkba

„Amire egy gyereknek leginkább szüksége van az a szeretet és az elfogadás”

(Aaron Wachter)

Óvódánk 2006 szeptemberétől a kompetencia alapú óvodai programcsomagot adoptálta. Legfontosabb alapelvünk a gyermekközpontúság, szeretetteljes nyugalmas légkör és gyermekeink számára a biztonság megteremtése. Programunk jellegzetességei közé tartozik a differenciált fejlesztés lehetőségének biztosítása, a néphagyomány mint nevelési terület, a másság elfogadása. A szülőkkel kialakított együttműködő jó kapcsolat nagy családdá kovácsolt bennünket. Közös feladatunk, hogy meglássuk a gyermekekben az elrejtett csodát és segítsünk kibontakoztatni azt. A legfőbb élményforrás a személyiség fejlesztésének színtere a játék, jűtszva tanulás, a készség, képesség fejlesztés leghatékonyabb módja. A komplex, játékos tevékenységek többek között a jeles napokhoz, hagyományokhoz kapcsolódik. A néphagyomány értékmegőrző szerepével valamint a kompetncia óvodai programcsomag módszertani változatottságával megteremtjük az egyensúlyt a régi é a mai világ között. Az évszakok változásaiból fakadó népi játékok, a programcsomaghoz kapcsolódó elemek egysége lehetőséget ad a természet, a körülöttük lévő világ megszerettetése. A kompetencia alapú nevelés új lehetőségeket adott számunkra: – segédanyagok, változatos módszerek alkalmazása
– szakmai tapasztalatok bővülése a továbbképzések alkalmával
– differenciális, egyéni fejlesztés
– néphagyományunk új tartalommal bővül
– a másság elfogadása
– a gyermkek mozgásigényének, edzettségének, fejlesztésükhöz szükséges egészséges, esztétikus környezet biztosítása. A kompetencia alapú nevelés és a helyi nevelési program közös céljai. Olyan sokoldalú, kreatív 3-8éves korú gyerekeket szeretnénk csoportjainkban nevelni, akik biztos alapon indulnak az iskolai életbe. Változatos tevékenségek biztosításával kötödjenek a hagyományokhoz. Környezettudatos viselkedést megalapozzuk, ahol elengedhetetlen a szülő, óvónő, dada néni példája.
A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása, kielégítése és a kompetencia érzés fenntartása. Bízzunk benne hogy gyermekeink teljesítményében megmutatkozik nevlő oktató munkánk.