„Textíliák- fonalak”

A 140 órás foglalkozássorozat négy részre tagolódott: ismeretterjesztő szakasz, kreatív szakasz, szintetizáló szakasz, marketing szakasz.

A foglalkozássorozat kiemelt feladatai voltak: a népi iparművészettel való megismerkedés, a hagyományok életünkben betöltött szerepének a megbeszélése, a helyi értékekhez való kapcsolódás.

A foglalkozások célja elsősorban azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása volt, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. További célként tűztük ki a közvetlen tapasztalatszerzést, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozását. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása is céljaink között szerepelt.

Az ismeretterjesztő szakaszban a tanulók – Csereklei Maja, Muzsnyai Máté, Sárközi Natália, Tabajdi Viktor, Mikus Dóra, Nédó Georgina, Balanyi Dóra, Sztakó Kata, Kiss Evelin, Tanács Szimonetta, Sárközi Kiara, Lipcsei Sándor, Mihály Natasa, Icsei Mercédesz – megismerték környezetünk anyagait, a textíliák nyersanyagait, tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, majd megbeszélték, hogy mit nevezhetnek környezetünk értékeinek, azaz mi a különbség a szemét és a hulladék között. Ezután gyakorlati foglalkozások következtek. Itt elsajátították és begyakorolták a fonások fajtáit, a szövést (tarisznya, terítő, szőnyeg készítése), madzagszövéssel, pókozással fonálképet készítettek, az öltések megismerése után pedig hímzés következett. Nagy lelkesedéssel végezték a nemezelést, a nemezlabdák elkészítését. Körmöcskézéssel további kitűzők, állatfigurák, hajpántok, karkötők készültek, amelyeket a kiállításon is bemutattak a gyermekek.

 

Horváth Tibor, foglalkozásvezető

[slideshow_deploy id=’1025′]