Bőrdíszmű

A 126 órás foglalkozássorozat négy részre tagolódott: ismeretterjesztő szakasz, kreatív szakasz, szintetizáló szakasz, marketing szakasz.

A foglalkozások célja elsősorban a tanulók ismereteinek bővítése, képességeik komplex fejlesztése volt az aktív, cselekedtető tanulás által. A foglalkozásokon azon képességek, készségek a fejlesztése, ismeretek az átadása valósult meg, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, segített az érzékelés érzékenységének fokozásában, miközben fejlődött a tanulók türelme, kitartása, a szem-kéz koordinációja, finommozgása, a ritmusérzéke, a figyelme, az esztétikai érzéke és az egymás iránti toleranciája.

A tanulók – Farkas Henrietta, Fórizs Antal, Horváth Tibor, Kölesdi Karolina, Pál Vanda, Pető Dávid, Réz Levente, Sárközi Liliána, Tóth Katalin, Turi Szabolcs – nagy izgalommal várták a foglalkozásokat. Különösen az elsőt. Rövid, nekik szóló előadásokon kezdtük el az ismerkedést a bőrözéssel. Megismerkedtünk néhány bőrfajtával, a kidolgozásukkal, a megmunkáláshoz szükséges eszközökkel. A tervezéstől a „kivitelezésig” igyekeztek elsajátítani a szükséges lépéseket. Volt, akinek ez könnyebben ment, volt, akinek nehezebben. De mindig segítettek egymásnak. A munka közben sokat beszélgettünk vagy énekeltünk. A nyári tábor igazán összekovácsolta a kicsi, de lelkes csapatot. A Néprajzi Múzeumban is tettünk kirándulást. Sok szép munka született a foglalkozás-sorozat alatt. A végén kiállítást rendeztünk a legjobb munkákból. A gyermekek nagyon szeretnék folytatni a bőrözést a jövőben is.

Hajdúné Czéh Melinda, foglalkozásvezető

[slideshow_deploy id=’1049′]