Festészet

A 106 órás foglalkozássorozat négy részre tagolódott: ismeretterjesztő szakasz, kreatív szakasz, szintetizáló szakasz, marketing szakasz.

A foglalkozások célja elsősorban a tanulók segítése volt abban, hogy a művészi és köznapi vizuális közléseket pontosan értelmezhessék, továbbá fokozzuk az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Célunk volt továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik. Kiemelt fontosságú feladatunknak tekintettük a kreativitás működtetését, illetve fejlesztését, a kreatív képességek kibontakoztatását.

A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósult meg, amelyek személyiségfejlesztő hatásúak.

A foglalkozásokon nagy lelkesedéssel résztvevő tanulók – Bányai Olivér, Gáspár Kármen, Janovics Adél, Kornis Karolina, Lipcsei Sándor, Mikus Nóra, Nagy Dóra, Nédó Natália, Petrik Letícia, Réz Levente, Tóth Katalin és Varga Adolf – az Ismeretterjesztő szakaszban az életkoruknak megfelelő szinten, IKT eszközök segítségével a művészeti stílusok alapvető ismereteivel, legjelentősebb alkotóival ismerkedtek meg. A kreatív szakasz során sok technikát kipróbáltak, sok témát feldolgoztak. A színek, foltok, formák, ritmus megismerése során rengeteg érdekes kép készült. A közös munka során szívesen dolgoztak együtt, bátran mondtak véleményt, segítették egymást. A jól sikerült, a többieknek is tetsző alkotásoknak nagyon tudtak örülni. A legsikeresebb alkotásokból kiállítást készítettünk, ahol büszkén mutatták be alkotásaikat az érdeklődőknek.

 

Lévainé Bognár Edit, foglalkozásvezető

[slideshow_deploy id=’395′]