A Pro Talentum Közalapítvány pályázati felhívása

A Kunszentmiklós Városi Önkormányzata által alapított

PRO  TALENTUM   KÖZALAPÍTVÁNY

pályázati felhívása

Az Alapítvány Kuratóriuma felhívást tesz közzé, az alábbi feltételek szerint:

1./   A pályázat célja:

      Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése, iskoláztatásuk anyagi feltételeinek támogatása, a szülők anyagi terhei egy részének átvállalása.

      Amennyiben a pályázók nem merítik ki a felhasználható összegkeretet, a Kuratórium kivételesen középiskolai tanulmányokat folytató diákokat is támogathat.

2./    A pályázaton való részvétel:

        Főiskolai, egyetemi és középiskolai tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók pályázhatnak.

        Feltétel:

        főiskola, egyetem esetén

        az előző félévi tanulmányi átlageredmény:     3,5

        középiskola esetén

        az előző félévi tanulmányi átlageredmény:     4,0

A család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegét (2020.: 161.000.-Ft), ettől az értékhatártól a kuratórium méltányosságból, a körülményekre való tekintettel eltérhet.

3./    A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a)  a pályázó nevét, címét, életkorát, iskolai végzettségét, az igényelt  egyszeri támogatás összegét és annak indoklását;

        b)  az előző félévi átlageredményét is tartalmazó iskolalátogatási igazolást.

        A fenti adatokra vonatkozóan pályázati adatlap készült, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 9. számú szobájában.

        Maga a kitöltött adatlap szolgál pályázatul.

        A Kuratórium a hiányosan benyújtott pályázatokat nem fogadja el!

        A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen vagy telefonon (telefonszám: 551-010) a Polgármesteri Hivatalnál.

4./    A pályázat benyújtása:

        A pályázatot a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani, mely pályázatot a Kuratórium bírál el.

        A pályázat benyújtásának kezdete: 2020. szeptember 15.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. október 30., 12.00 óra

        A beküldési időpontnak a levélen lévő postai bélyegzés időpontját kell tekinteni.

        A beérkezett pályázatokról 2020. november 16-ig születik döntés.

Kunszentmiklós, 2020. augusztus 18.

                                                           Pro Talentum Közalapítvány Kuratóriuma